Övrigt

Lekens betydelse

För att växa upp och bli en väl fungerande vuxen människa behöver varje barn få leka mycket. På Skogsdungens förskola lägger vi stor vikt vid den styrda och den fria leken.

Läs mer ...