Vår profil

Skogsdungen är en förskola med engagerade pedagoger, egen kock, ekologiskt tänkande, åldersintegrerade grupper, mycket utomhusvistelse, sång, teater, rörelse och individ/ relationsbyggande pedagogik.

Ledorden för vår förskola är: växande genom samarbete, gemenskap, hänsyn till varandra och världen i stort.

”För barn är människor mycket, mycket mer lika än de små saker som skiljer oss åt ”

Varje dag jobbar våra pedagoger med innebörden i detta korta citat. De lägger stor vikt vid att uppmärksamma varje barn med hänsyn till den individ de är och under sin tid hos oss skapa en plattform där barnen kan utvecklas både som personer men även i grupp.

“Olika är bra” är en av förskolans grundpelare och något vi bygger verksamheten runt. Mångfald berikar vår verksamhet och vi intresserar oss för, och bekräftar, likheter och olikheter. Jämlikhet och allas lika värde oberoende av bakgrund är givna värderingar.

Våra pedagoger är duktiga på att snappa upp vad som är på gång i gruppen och utifrån detta hitta på teman som barnen sedan jobbar med. Detta gör de genom teater, dans, sång och mycket utomhusvistelse. Våra ledord finns med hela tiden både i den fria och den styrda leken.

Natur, teknik, språk och matematik leks fram naturligt i den dagliga verksamheten och genom styrda experiment och utflykter. Pedagogerna håller sig uppdaterade genom att delta i  kursverksamhet.

För att våra pedagoger ska ges möjlighet att se alla barnen satsar vi på ha så få barn per pedagog som möjligt, vilket också skapar en tryggare och lugnare miljö.