Varför Föräldrarkooperativ?

Ju mer tid man kan vara med sina barn desto bättre. Eftersom en stor del av barnens tid är på dagis är det angeläget att att få en djupare inblick i livet där, uttrycker en förälder när hon presenterar varför hon valde ett föräldrakooperativ.

lisa1william

Några fler föräldrar ger här sin syn:

– Man känner att man tar en stor aktiv del även om man bara gör insats var tredje vecka. Man får verkligen insikt vad som händer i barnens vardag, berättar en pappa.

– Jag kan som förälder konstatera att det finns ett stort intresse från alla föräldrar kring mitt barn, fortsätter en mamma

Vardagen i kooperativet är aktiv. Den förutsätter ställningstaganden. I centrum står barnen och engagemanget runt dem. För att nå en bra barnomsorg vill man veta vilka de andra barnen och föräldrarna är, samtidigt vilken personal som jobbar där största delen av tiden

– För mig blir beslutsvägarna fel när ordern över vad mina barn ska göra kommer från en okänd chef uppifrån istället för från mig som förälder, betonar en pappa.

Kooperativets styrelse består av föräldrar och är arbetsgivare. Föräldrarnas önskemål kanaliseras även genom föräldramöten. Dessa arrangeras ungefär varannan månad, vissa enbart med föräldrar, andra tillsammans med personalen. Här diskuteras verksamheten. Föräldrar presenterar idéer, personalen likaså. Här finns alla förutsättningar att påverka, driva och utveckla verksamheten och tillsammans med personalen staka ut framtiden med teman och arbete.

– Som förälder får man verkligen vara med och komma in i verksamheten, betygar en mamma. – En stor möjlighet är att verkligen kunna ta del av barnens vardag

– Det är lätt att relatera när man själv är med barnen. Då ser man sitt eget och andra barn fungera tillsammans, fortsätter en annan

– En sån tillgång att föräldrarna känner varandras barn – det finns inget dagis där man blir så väl mottagen som på ett föräldrakooperativ, menar en tredje

– Efter dagens slut blir det inte svårt att släppa iväg barnen till andra föräldrar om man känner dem så väl som här, avrundar en fjärde

Att bygga nätverk runt sitt barn är något som blir tydligt efter en tid på kooperativet. Vi-andan sprider sig. Det känns lika naturligt att säga hej till barnen som att heja på de vuxna på Konsum, vårdcentralen eller biblioteket.

– Man lär känna nya trevliga familjer och kontaktytorna ökar både hos barn och vuxna – oerhört värdefullt när man kommer som ny till ett nytt område. får ett nätverk direkt, återger en nyinflyttad förälder

När sedan barnen fortsätter till 6-års och fortsatt skolgång finns redan en plattform. Engagemanget går egentligen aldrig ur kring barnen och familjerna runt omkring. Alla känner allas barn.
– I och med att barnen träffar många föräldrar blir barnen trygga även med andra vuxna. Barnen får respekt för och lär sig respektera andra föräldrar när de är på dagiset och jobbar, resonerar en förälder.

Det kan verka betungande att välja ett förädrakooperativ som dagisform. Men många av föräldrarna menar att insatsen ger mångdubbelt tillbaka.

En pappa som nyligen började tycker att resultatet kom snabbare

– Det kändes helt rätt bara jag kom innanför dörren!