Arbetsinsats

Att få möjligheten att arbeta i barngruppen är en av fördelarna med föräldrakooperativ. Man får inblick i verksamheten och får ta del av sitt barns vardag på ett sätt som annars inte är möjligt. Under  arbetspasset arbetar man i barngruppen tillsammans med ordinarie personal. När sista barnet har gått hem plockar man upp eventuella leksaker som ligger kvar ute och inne, barnen brukar dock med lite uppmuntran vara duktiga på att städa efter sig själva under dagen. Föräldrarna ansvarar inte för städning av förskolan utan det sköts av en städfirma. Utomhusmiljön ansvarar kommunen för att underhålla.

Omfattningen av arbetsinsatsen styrs av omsorgsbehovet och beroende på antal familjer på förskolan. Det finns två typer av arbetspass, “eftermiddagspass” (kl. 15.30 – stängning) och “planeringspass” (14.00 – stängning). En familj per eftermiddag arbetar på förskolan förutom varannan måndag när personalen ges tid till planering. Då arbetar istället fem familjer tillsammans med en personal.

Arbetsinsatsen ökar inte med flera barn, dvs. en familj med ett barn och ett omsorgsbehov på 40 timmar har samma antal arbetspass som en familj med två barn och ett omsorgsbehov på 40 timmar för varje barn.