Vår profil

Skogsdungen är en förskola med engagerade pedagoger, egen husmor, ekologiskt tänkande, åldersintegrerade grupper, mycket utomhusvistelse, sång, teater, rörelse och individ/ relationsbyggande pedagogik.

Ledorden för vår förskola är: växande genom samarbete, gemenskap, hänsyn till varandra och världen i stort.

”För barn är människor mycket, mycket mer lika än de små saker som skiljer oss åt ”

Varje dag jobbar våra pedagoger med innebörden i detta korta citat. De lägger stor vikt vid att uppmärksamma varje barn med hänsyn till den individ de är och under sin tid hos oss skapa en plattform där barnen kan utvecklas både som personer men även i grupp.

“Olika är bra” är en av förskolans grundpelare och något vi bygger verksamheten runt. Mångfald berikar vår verksamhet och vi intresserar oss för, och bekräftar, likheter och olikheter. Jämlikhet och allas lika värde oberoende av bakgrund är givna värderingar.

Våra pedagoger är väldigt duktiga på att snappa upp vad som är på gång i gruppen och utifrån detta hitta på teman som barnen sedan jobbar med. Detta gör de genom teater, dans, sång och mycket utomhusvistelse. Våra ledord finns med hela tiden både i den fria och den styrda leken.

Just detta jobb som våra pedagoger utför är vi föräldrar väldigt stolta över då det verkligen märks att våra barn bryr sig om sina kompisar och ifrågasätter bråk och kiv som barn ”på gatan hemma” ägnar sig åt i större utsträckning.