Arbetsinsats

Att få möjligheten att arbeta i barngruppen är en av fördelarna med föräldrakooperativ. Man får inblick i verksamheten och får ta del av sitt barns vardag på ett sätt som annars inte är möjligt. Största delen av arbetspasset arbetar man i barngruppen tillsammans med ordinarie personal. När sista barnet har gått hem plockar man upp eventuella leksaker som ligger kvar ute och inne för att underlätta för städerskan. Efter att man burit ut soppåsarna är man klar och kan gå hem.

Omfattningen av arbetsinsatsen styrs av omsorgsbehovet. Det finns två typer av arbetspass, “eftermiddagspass” och “planeringspass”, se nedan för förklaring.

40 timmar barnomsorg ger 2 eftermiddagspass/månad
30 timmar barnomsorg ger 1 eftermiddagspass/månad
15 timmar barnomsorg ger 1 eftermiddagspass/varannan månad

Till ovanstående tillkommer 1-2 planeringspass per halvår.

Dessa siffror är ungefärliga och justeras hela tiden för att kompensera om barn slutar, börjar eller får ändrade tillsynsbehov.

Arbetsinsatsen ökar inte med flera barn dvs.en familj med ett barn och ett omsorgsbehov på 40 timmar har samma antal arbetspass som en familj med två barn och ett omsorgsbehov på 40 timmar för varje barn.

Eftermiddagspass

Eftermiddagspasset innebär att föräldrar arbetar på förskolan från klockan 14.30, i knappt tre timmar tills sista barnet har gått hem och dagens sysslor är utförda. Normalt sett är man färdig ungefär 17.15. Syskon över ett år får tas med under hela arbetsinsatsen, syskon under ett år får tas med fram till 16.30.

Planeringspass

Personalen får jämna måndagseftermiddagar tid till att planera verksamheten. Vid dessa tillfällen arbetar fem föräldrar, och vid behov vikarier, i barngruppen från klockan 13.45 till stängningsdags.