Kooperativ

Skogsdungen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att förskolan drivs av föräldrarna tillsammans med personal. Det betyder att man som förälder får en mycket god insyn i verksamheten och har möjlighet att vara med och påverka sitt barns vardag.

Som förälder får man förmånen att ibland arbeta tillsammans med personalen i barngruppen och ges på så sätt en bra möjlighet att lära känna barnets vänner och deras föräldrarna. Att lära känna sina barns vänner och deras föräldrar är en stor fördel och gör det enklare för barnen att tidigt umgås även utanför förskolan.

Kooperativets styrelse består av föräldrar som formellt sett är arbetsgivare, men personalen ansvarar helt för den pedagogiska verksamheten.

Föräldrarnas önskemål kanaliseras genom föräldramöten arrangeras varje termin. På föräldramötena diskuteras verksamheten och personalen presenterar föregående period och kommande teman. Här finns alla förutsättningar att påverka, driva och utveckla verksamheten och tillsammans med personalen staka ut framtiden.

Ytterligare möjlighet att påverka verksamheten får de som är intresserade av att ta ett styrelseuppdrag och detta rekommenderas varmt av tidigare styrelsemedlemmar.

Mer information om arbetsinsats