Avgifter

Tillsynsavgiften beräknas utifrån ålder, tillsynstid och antal barn.

Som 1:a barn räknas alltid det yngsta barnet i familjen.

Barn 1-2 år

(Fram till juni det år barnet fyller tre år.)

Tillsynstid/vecka 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet
<30 timmar 900 kr 700 kr 400 kr
<40 timmar 1100 kr 800 kr 420 kr
>40 timmar 1260 kr 840 kr 460 kr
Maxtaxa, dvs. max % av familjens bruttoinkomst 3 % 2 % 1 %

Barn 3-5 år

(Från augusti det år barnet fyller tre år.)

Tillsynstid/vecka 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet
<15 timmar(1) 220 kr 150 kr 75 kr
<30 timmar 600 kr 400 kr 100 kr
<40 timmar 800 kr 500 kr 120 kr
>40 timmar 960 kr 540 kr 120 kr
Maxtaxa, dvs. max % av familjens bruttoinkomst 3 % 2 % 1%

(1)Avser endast barn som är inskrivna på plats för föräldraledighet eller arbetslöshet.

Juli månad är avgiftsfri förutom för de familjer där maxtaxa tillämpas (då istället kommunens regler gäller).

Maxtaxa

Föräldrar kan betala maxtaxa, d v s 3% av familjens bruttoinkomst om den summan är lägre än MKF:s månadsavgift.

Vid maxtaxa följer MKF kommunens regler. Observera att detta innebär restriktioner i när barnet får gå på förskolan, till exempel ej på höstlov. Avgift betalas också för juli månad. När maxtaxa ska tillämpas ska inkomstuppgifter lämnas till ekonomiansvarig i föreningen. För definition av ”familjens bruttoinkomst” och övriga regler för maxtaxa, se information från Linköpings kommun.