Avgifter

Tillsynsavgiften beräknas utifrån ålder, tillsynstid och antal barn.

Som 1:a barn räknas alltid det yngsta barnet i familjen.

Barn 1-2 år

(Fram till juni det år barnet fyller tre år.)

Tillsynstid/vecka 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet
<30 timmar 990 kr 770 kr 440 kr
<40 timmar 1210 kr 880 kr 462  kr
>40 timmar 1386  kr 924 kr 506 kr
Maxtaxa, dvs. max % av familjens bruttoinkomst 3 % 2 % 1 %

Barn 3-5 år

(Från augusti det år barnet fyller tre år.)

Tillsynstid/vecka 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet
<15 timmar(1) 242 kr 770 kr 81 kr
<30 timmar 660 kr 440 kr 110 kr
<40 timmar 880 kr 550 kr 132 kr
>40 timmar 960 kr 540 kr 145 kr
Maxtaxa, dvs. max % av familjens bruttoinkomst 3 % 2 % 1%

(1)Avser endast barn som är inskrivna på plats för föräldraledighet eller arbetslöshet.

Juli månad är avgiftsfri förutom för de familjer där maxtaxa tillämpas (då istället kommunens regler gäller).

Maxtaxa

Föräldrar kan betala maxtaxa, d v s 3% av familjens bruttoinkomst om den summan är lägre än MKF:s månadsavgift.

Vid maxtaxa följer MKF kommunens regler. Observera att detta innebär restriktioner i när barnet får gå på förskolan, till exempel ej på höstlov. Avgift betalas också för juli månad. När maxtaxa ska tillämpas ska inkomstuppgifter lämnas till ekonomiansvarig i föreningen. För definition av ”familjens bruttoinkomst” och övriga regler för maxtaxa, se information från Linköpings kommun.